Sapir Gelman Jewelry & Sculpture

Blog

אבן ונחושת

Added Sep 22, 2013

כבר בילדותה ספיר מסיבה בלתי מובנת נקשרה לכלי עבודה. פטיש, מלחציים, פצירה קסמו לה ונראו לה כיצורים חיים המבקשים שיבראו בעזרתם משהו חדש. הדרך לאומנות ריקוע הייתה ארוכה ומפותלת. ספיר סיימה ביה"ס לאומנות ולמדה במכללה לאומנות באודסה באוקראינה ואחר כך עלתה ארצה וכבר כאן התגלה אצלה כשרון חדש. הפרחים והחיות של ספיר, העשויים קרמיקה, הוי כל כך מוצלחים ויפים, שספיר הוזמנה ללמד קרמיקה. אחר כך הגיע זמנן של תמונות מעור. ספיר גזרה ושמרה חתיכות עור ממגפיים ותיקים ישנים ויצרה מהן תמונות מופלאות, מקרינות צבעוניות ומסתורין. אבל ספיר הרגישה שכל זה רק תקופה התחלתית באומנות שלה, היא חשה שעוד מאט יגיע משהו שיביא לידי ביטוי את המזג והנטיות האומנותיות שלה. ספיר הבינה שזה הרגע כאשר פגשה את גבריאל שלומשווילי - אומן גרוזיני ותיק, היוצר בתחום ריקוע בנחושת. הוא פתח בפניה את העולם הקסום של ריקוע.
ספיר התחננה שהאומן ילמד אותה. מהר מאוד היא הסתגלה בתחום, למדה סודות של מקצוע, ויצרה גלריה שלמה של עבודות. המורה שלה העריך מאוד את הישגיה. ואז ספיר הגשימה את חלומה – לאחר הצלחה בתערוכת "נחושת מדברת" בגלריה ירושלמית, הציעו לספיר סטודיו משלה, ב"בית אות המוצר",ממש מול חומותיה של העיר העתיקה בירושלים. שם ספיר יוצרת לא רק תמונות, אלה גם פסלים.
ספיר מספרת : "נחושת היא חומר נפלא. פעם בזמנים קדומים נחושת נחשבה יותר יקרה מזהב. יכול להיות בגלל התכונות המרפאות שלה. מי שעוסק בנחושת אף פעם אינו סובל מדלקת פרקים ובעיות לחץ דם. מילה "נחושת" באה מלשון "נחש" ורעל נחשים ידוע ביכולת הטיפולית שלו.
מתכת רכה וחמימה, גמישה בידיים של האומן, הנחושת מאפשרת לבטא מצב רוח ולהעביר אנרגיה, ומקסימה לא רק בעבודה על התמונה דו-מישורית ושטוחה, אל בעבודות פיסול."
כאשר טיילה ספיר ברחובות העיר ירושלים היא התאהבה בה ובאבניה העתיקות הטומנות את ההיסטוריה הקדומה של עולמינו. כך בירושלים נולד רעיונה לשתף עבודה בנחושת ובאבן. פרחים המתעוררים לחיים בנחושת, גוחנים קצת עם הרוח, צומחים מסדק באבן, שחוסר-תנועתה מדגיש את החיבור בין נצח והרגע.
ציפורי אגדות יונקות נקטר מפרחים ועוצרות באוויר, ואנחנו שומעים את הפרפור כנפיהן...
כל זה: האבנים, הפרחים והציפורים יוצרים עולם מיוחד נהדר, העולם של ספיר גלמן.
העבודות של ספיר נמצאות בקולקציות פרטיות בישראל, ארה"ב, גרמניה ורוסיה.

Read More

Copper and Stone

Added Sep 19, 2013

From the early childhood Sapir has been drawn to the tools. She was fascinated by hammers, vise grips and files. She felt that they were live things and wanted to be used to create something new, something fabulous.
Her path to the art of copper work was not straightforward. After graduating from the art college in Odessa, Ukraine Sapir moved to Israel where she has found her talents. Her ceramic animals and flowers were so original, that Sapir was invited to teach ceramics classes.
Then came the period of creating art pieces from the leather. She was collecting pieces of leather from the old purses and shoes, and used them to create amazing pieces of artwork, which were both energetic and mysterious.
Despite all that, Sapir knew that it was only the first stage of her artistic endeavor. There had to be the next stage that would have fully allowed expressing her artistic vision and matching her temperament. She realized that the moment is near when she got introduced to the copper work artist – amazing master from the country of Georgia, Gabriel Shalomashvili.
Once she convinced him to teach her, Sapir very quickly found her passion. She has created the whole range of copper work pieces and eventually, after exhibiting them at the “Copper Can Speak” exhibit in the Jerusalem gallery, fulfilled her dream – Sapir got her own studio located right next to the walls of the Jerusalem Old City. There she has been being creating not only copper pictures, but even sculptures.
Sapir says: “Copper is an amazing material. Centuries ago it was more valuable than gold, possibly due to its healing power. Artists who work with copper have noted that none of them ever had arthritis or a high blood pressure. In Hebrew copper is pronounced is nehoshet, the word that shares the root with the word nahash, meaning a snake. And it is widely known that snake venom is used to cure different illnesses.
This warm and malleable metal allows artist to easily express her energy and reflect the mood. It is good not only for designing two dimensional pieces but is also great for creating three dimensional sculptures.”
Over time, once Sapir has moved to Jerusalem, she fell in love with this ancient city, where each stone remembers the vast history of this magnificent place. Here, in Jerusalem, she came up with the idea of marrying copper work with the stone.
Copper flowers, slightly bent from the breeze of the wind but still trying to reach up, towards the sun, are “growing” from the stone, which indicates the combination of the current times on one side and infinity on another.
The feeling of wing flutter is felt looking at the beautiful birds, whose gracious flight got captured in another master piece.
All of that – the stones, flowers and the birds – is an artistic world so elegantly created by Sapir Gelman, whose art pieces can be found in the private collections in Germany, United States, Israel, and Russia.

Медь и Камень
С детства Сапир испытывала необьяснимую тягу к инструментам. Молотки, тиски, напильники вызывали у нее восторг и странное ощущение, что они живые существа, которые сами просятся в руки, чтобы создать что-то новое.
Однако, путь к чеканке оказался извилист и непрост. Поучившись в художественной школе и закончив колледж культуры в Одессе, Сапир оказалась в Израиле, где обнаружила в себе новый талант. Ее цветы и животные из керамики были оригинальны и красивы настолько, что Сапир пригласили преподавать керамику.
Затем наступил период картин из кожи. Собирая и вырезая кусочки кожи со старых сумок и сапогов, Сапир создавала удивительные картины, излучающие цветовую энергию и тайну.
Но Сапир чуствовала, что это – только «подготовительный этап» в ее творчестве, что должно придти то, что полностью будет отвечать ее темпераменту и художественным представлениям.
Она поняла, что этот момент наступил, когда познакомилась с человеком, которые открыл для нее мир чеканки по меди – удивительный мастер из Грузии Габриель Шаломашвили .
Уговорив его дать ей уроки, Сапир быстро вошла во вкус, познав секреты профессии, и, создав целую галерею картин, высоко оцененных учителем, пришла к своей мечте – после выставки «Медь Говорящая» в Иерусалимской галерее ей предложили собственную студию в Иерусалиме, напротив стен Старого Города, где она создает уже не только и не столько картины, но и скульптуры.
«Медь, - говорит Сапир- удивительный металл. Когда-то в древности, он ценился дороже золота, вполне возможно, из-за своих лечебных свойств. Мастера, работающие с медью, говорят, что среди них нет ни одного, у кого бы было воспаление суставов или проблемы с давлением. На иврите медь – нехошэт, одного корня со словом нахаш – змея, чей яд давно известен как лечебное средство.
Мягкий, теплый металл, который легко поддается руке мастера, позволяя выразить настроение и передать энергию, хорош не только в плоскостном двухмерном изображении замысла художника, но и в обьемном, скульптурном».
Гуляя по Иерусалиму, Сапир влюбилась в этот город, в его камни, хранящие в себе многовековую историю мира. Там, в Иерусалиме, и родилась идея сочетать медь с камнем.
Цветы, ожившие в металле, слегка наклоненные под дуновением ветра, тянутся вверх из трещины в камне, который своей неподвижностью подчеркивает сочетание вечности и сиюминутности.
Сказочные птицы, пьющие нектар цветов, зависают в воздухе и мы как- будто слышим трепетание их крыльев.
Все это вместе - камни, цветы и птицы - создает особый, полон очарования, мир Сапир Гельман.
Работы Сапир находятся в частных коллекциях в Германии, Америке, Израиле, России.

Read More

Press release

Added Jan 16, 2011

Sculptures of Sapir Gelman at Art About - Israeli Worldwide Exhibition - Munich, September 2014

Read More

Powered by Artmajeur